Brandtätning av Nordens högsta byggnad

Emilia, marketing
Skriven av
Emilia Lindberg
Alla
Brandskydd
Brandtätning
Brandtätningsprodukter
Fastighet
Firesel doc
Montering & dokumentation
Nyheter
Sälja
Utbildning & Certifiering

Nordens första skyskrapa brandsäkras med Fireseal produkter.

Just nu är bygget utav Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa, i full gång. Med sina 245 meter kommer  byggnaden inte bara bli Göteborgs högsta byggnad, utan även Nordens högsta. Redan 2004 började arbetet med projekt Karlastaden och Karlatornet som så småningom kommer kunna skådas från stora delar av staden. Karlatornet kommer bestå av 73 våningar, varav 611 lägenheter, kontorsutrymme, hotell och en skybar. 

Karlatornets brandsäkerhet är noga genomtänkt och högre än lagstiftningen kräver. Här finns ett heltäckande sprinklersystem med separat försörjning via reservkraft genom dieselgeneratorer. Brandposter finns på varje våningsplan. Brandlarm finns installerade i alla lägenheter och allmänna ytor i Karlatornet. Beroende på brandutveckling larmas hela våningsplanet samt planen direkt ovan och under.

 

BC brandtätning är det företaget som jobbar med brandtätningen i Karlatornet. Bygget innefattar 3 projekt, tornet och två bredvidliggande byggnader. Tornet kommer bestå utav olika bostadsrättsföreningar och de två mindre byggnaderna blir kontor och hotell. BC brandtätning har sedan april 2022 haft 4 personer som jobbat heltid med brandtätning i Karlatornet. Första etappen av inflyttning är augusti 2023, men deras arbete med brandtätning fortsätter fram till färdigställandet av hela byggnaden, vilket är beräknat till Q4 2024. BC brandtätning har arbetat med FireSeals olika produkter sedan 1998 och är en trogen och nöjd kund. I Karlatornet har dem installerat olika brandsystem, bland annat Squeezer Compact och Reactive blanket system.

 

Förutom den fantastiska arkitekturen och utsikten som kommer finnas finns det en del utmaningar vad gäller det tekniska och säkerheten. Byggnadens höjd för med sig en del specifika insatser. Bland annat kommer hissarna i Karlatornet uppstiga till en hastighet om cirka 30 km/h, vilket är uppskattningsvis fem gånger så snabbt som en vanlig hiss. 

Tillbaka till kunskapsbanken