Fire Barrier

Brandskydd av takfot & ventilerad fasad

Beskrivning

Fire Barrier är ett brandskydd för ventilerad takfot och ventilerad fasad bestående av ett grafitbaserat svällband som expanderar vid brand. Fire Barrier är en säker och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

Användningsområde

Fire Barrier är ett brandskydd för ventilerad takfot och ventilerad fasad bestående av ett grafitbaserat svällband som expanderar vid brand. Fire Barrier är en säker och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

Egenskaper

Brandtätningen består av ett grafitbaserat svällband som expanderar kraftigt upp till 50mm och försluter helt vid brand.
Grafit materialet börjar expandera redan när temperaturen överstiger 140°C
Svällbandet är förlåtande mot ojämnheter i luftspalten.

Fire Barrier är tredjepartstestad hos RISE testlaboratorie (Research Institutes of Sweden) enligt standard EN1364-6;201x, upp till motsvarande EI160.

Installation

Montaget skall ske i kombination med FireSeals metallnät FireNet, som hindrar sticklågor från att leta sig igenom takfoten i brandens startskede, alternativt vid montage i fasad, upp genom luftspalten innan grafiten i Fire Barrier hunnit expandera fullt ut. FireNet fungerar dessutom som ett insektsnät.

Fire Barrier häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten.

Endast fyra fästpunkter krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt.

Lägg svällbandet i luftspalten mellan takstolarna alternativt mot väggen i den ventilerade fasaden. Läs mer hur du monterar i takfot här…

Funktioner

 • Effektivt sätt att brandtäta ventilerade luftspalter i takfot och fasadfot
 • Fire Barrier häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten
 • Bör monteras med FireNet för skydd mot sticklågor i eldens initiala skede
 • Expanderar och försluter effektivt luftspalter upp till 50mm
 • Är förlåtande för ojämnheter i underlaget
 • Levereras på 6,3m rulle och kapas med kniv till rätt längd
 • Testad för upp 60 minuters brandmotstånd i ventilerad fasad och 120 minuter i ventilerad takfot
 • Utförligt brandtestad hos svenska RISE

Miljöbedömning

Fire Barrier är bedömd i flertalet miljöorganisationer (Svanen, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Basta) vilket innebär att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Under fliken Miljöinfo finns dokumentationen från Sunda Hus och Byggvarubedömningen, när det gäller övriga måste man logga in på respektive organisations sida för att ta del av materialet.

Innehåll

 • Material för ca 5 dm2 tätningsyta
 • 1 rulle Blanket (100x2300x25 mm)
 • 3 st Brandtätningsetiketter
 • Blanket (bottningsmaterial)
 • Installationsanvisning
Artikelnummer Benämning

Välkommen att kontakta oss