Reactive Board 1200x600x60

Värmesvällande brandisoleringsskiva

Beskrivning

Brandklassad tätning för kablar och rör i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora öppningar i i torra miljöer inomhus. Reactive board består av en stenullsskiva med värmesvällande ytskikt.

Användningsområde

Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria
öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad
silikon- eller akrylbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer.

Välkommen att kontakta oss