ELASTIC [1000] – Brandklassad Silikonfogmassa

Beskrivning

Brandklassad flexibel fogmassa 1-komponent, silikonbaserad fogmassa för brandklassad in- och utvändig fogning mellan olika konstruktionsmaterial, med mycket god elasticitet, rörelseförmåga och vidhäftning. Godkänd för fogning runt dörrar och fönster. Elastic hindrar genomträngning av eld, rök, gas ,vatten, damm och ljud. Tack vare silikonens elasticitet erhålls en flexibel fogning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att deformeras, spricka eller lossna.

Ljudreduktionstal:
ELASTIC [1000]: 60 dB.

ELASTIC [1000] är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna  egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Förpackningar

Art.nr Benämning Färg Volym Ant/
förp
Antal/
pall
100 825 ELASTIC [1000] Grå 310 ml 15 1260
100 790 ELASTIC [1000] Vit 310 ml 15 1260

Teknisk info

monteringsanvisning-elastic-system

monteringsanvisning-elastic

Elastic-tds-fs-pp1901-17

Certifikat

tg_0400-95_elastic_swe_exp2027-12-21

tillverkarforsakran

tg_2039-87_elastic_swe_exp2027-12-21

tillverkarforsakran

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad_elastic_sv