Fire Box

Användningsområde

Fire Box är avsedd för brandtätning i brandklass EI 60 till EI 180 med kablar, metallrör samt plaströr beroende på isolering och väggkonstruktion.
Fire Box är konstruerad för att installeras i brandbeständiga väggar och golv för genomgående kablar och rör. Vid upphettning, t.ex under brandpåverkan sväller den invändiga grafitbeläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök.

– Möjlighet att installera kablar och rör i samma genomföring
– Anpassad för kabelstegar
– Öppningsbar, kan monteras vid redan installerade kablar och rör
– Utbyggbar för tydlig separation mellan ex. kabel, rör, signalkabel
– Akustiktestad med akustiktal 64-67 dB

Beskrivning

Fire Box består av ett tunnväggigt stålmaterial och innehåller ett svällande grafitmaterial samt en rök-/gastätning. Vid brand begränsar skummaterialet vid
varje ända av boxen passagen av rök och gas, medan det svällande grafitmaterialet i mitten expanderar för att bibehålla brandintegriteten och isoleringsprestanda för golvet eller väggen. Fire Box är öppningsbar för att ge ett enkelt alternativ till ”retro-fit” där
kablar eller rör är förinstallerade. När boxen är monterad kräver den inget ytterligare underhåll. Vid installation används en metallram för att hålla boxen på plats, en ram monteras från varje sida. För att säkerställa täthet mot kalla rökgaser bör spalten mellan box och vägg/golv tätas med Reactive [FS400] akrylmassa.

Förpackningar

 

 

 

Art.nr Benämning Dimension
Bredd x Höjd x Djup
100 921 Fire Box 102 102 x 102 x 254 mm
100 922 Fire Box 102 Ram – Single 102 x 102 mm
100 923 Fire Box 102 Ram – Duplex 102 x 204 mm
100 924 Fire Box 102 Ram – Triplex 102 x 306 mm
100 925 Fire Box 102 Ram – Quadplex 204 x 204 mm
100 926 Fire Box 102 Ram – Sixplex 204 x 306 mm
100 918 Fire Box ø150 ø150 x 254 mm
100 919 Fire Box ø150 Ram ø150 mm
100 927 Fire Box 250 250 x 125 x 254 mm
100 928 Fire Box Ram 250 – Single 250 x 125 mm
100 932 Fire Box 350 350 x 125 x 254 mm
100 933 Fire Box Ram 350 – Single 350 x 125 mm
100 934 Fire Box 450 450 x 125 x 254 mm
100 935 Fire Box Ram 450 – Singel 450 x 125 mm
100 936 Insulwrap rör/kabelisolering 300 x 6 mm x 5 m

Teknisk info

Certifikat

2821-cpr-0175-fire-box

eta210196-fire-box

Prestandadeklaration

dop-fs-sp1910-05-rev-1_-se-fire-box

dop-fs-sp1910-05-rev-1_en-fire-box

Produktblad

produktblad-firebox