Kniparen

Användningsområde

Kniparen är avsedd för avtätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av kablar och plaströr som penetrerar brandcellsbegränsningar. Den kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika slag.

 

Beskrivning

Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa invändigt belagd med ett värmeexpanderande material. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök. Kniparen finns i samma dimensioner som SM- och VP-rör.

Kategori:

Förpackningar

Art.nr Benämning Dimension
Ømm
Ant/
förp
Förp/
storp
100 771 Kniparen SK16 16 1 75
100 772 Kniparen SK20 20 1 50
100 773 Kniparen SK25 25 1 30
100 774 Kniparen SK32 32 1 35
100 775 Kniparen SK40 40 1 24
100 776 Kniparen SK50 50 1 15
100 777 Kniparen SK60 60 1 10
100 778 Kniparen SK60/delad 60 1 5
100 780 Kniparen SK90 90 1 1

Teknisk info

Installationsanvisning

Säkerhetsdatablad / Miljöinfo

Byggvaru-och Miljödeklaration Kniparen

Säkerhetsdatablad Kniparen

Safety Data Sheet Kniparen

Certifikat

Typgodkännande Sverige FireSeal Kniparen

Typgodkännande Norge FireSeal Kniparen