Reactive Board Sats

Värmesvällande brandisoleringsskiva

Beskrivning

Brandklassad tätning för kablar och rör i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora öppningar i i torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad akrylbaserad tätmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka.

Användningsområde

Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria
öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad
silikon- eller akrylbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer.

Välkommen att kontakta oss