Fire Mortar – Brandskyddsmassa av gips

Användningsområde

FireSeal brandskyddsmassa är en högkvalitativ och lättarbetad gipsbaserad produkt som möter dagens höga krav inom såväl brandskydd som miljö.
Produkten är ETA godkänd för rör och kabelgenomföringar i brandcellsbegränsade byggnadsdelar i upp till 120 minuter (EI 120). För ventilation finns testrapport att tillgå på begäran. Fire Mortar är gas, rök och vattentät samt ljudreducerande.

Egenskaper

Fire Mortar kan enkelt slipas samt torkar till en gråvit färg som kan övermålas med de flesta förekommande färger då tätningarna är torra. Produkten lämpar sig väl till schaktgjutningar. Bärighet vid tätningar i bjälklag/schaktgjutning så klarar massan en tryckbelastning på 800kg/m2.

 

Miljöbedömningar

Fire Mortar är bedömd i flertalet miljöorganisationer (Svanen, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Basta) vilket innebär att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Godkänd i miljöcertifieringssystemen Leed och Breeam vilka avser förståelse för miljö och människors hälsoeffekter i bebyggda miljöer.

  • Byggvarubedömningen
  • Svanen
  • Sunda Hus
  • Basta
  • Breeam
  • Leed

Förpackningar

Art.nr Mängd Antal/pall Art.typ
100 942 12 Kg / 20 Liter 56 L

Godkännande

eta-21-0661_fire-mortar

Säkerhetsdatablad

sdb_fire-mortar_sv

Teknisk Info

fire-mortar-montageanvisningar

Produktblad

produktblad-fire-mortar