Kniparen

Användningsområde

Kniparen är en mycket enkel produkt att montera. Genomföring och brandtätning i ett. Den är avsedd för tätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av
kablar och plaströr som penetrerar brandklassade väggar. Kniparen kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika
slag. Du behöver vid installationen av Kniparen inte veta exakt vilka, eller hur många kablar som skall dras, en enkel uppskattning är tillräcklig. Att byta
kablar eller komplettera med nya är därför väldigt enkelt. Kniparen tätar effektivt även när den är tom. Den delbara Kniparen ger möjlighet att brandtäta kablar även efter att de är dragna.

 

Beskrivning

Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa som invändigt är belagd med ett värmeexpanderande färg. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan, sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök.

– För både vägg och golvkonstruktioner
– Snabb och enkel installation
– Kan monteras i befintliga brandtätningar

Kategorier: , ,

Förpackningar

Art.nr Benämning Dimension
Ømm
Ant/
förp
Förp/
storp
100 771 Kniparen SK16 16 1 75
100 772 Kniparen SK20 20 1 50
100 773 Kniparen SK25 25 1 30
100 774 Kniparen SK32 32 1 35
100 775 Kniparen SK40 40 1 24
100 776 Kniparen SK50 50 1 15
100 777 Kniparen SK60 60 1 10
100 778 Kniparen SK60/delad 60 1 5
100 780 Kniparen SK90 90 1 1

Certifikat

5071-86-kniparen-exp-2022-05-31

clt-technical-fire-assessment-report-150100-50

Teknisk info

Installationsanvisning Kniparen

Säkerhetsdatablad

sdb_kniparen_sv