Fire Putty – Brandkitt

Användningsområde

Fire Putty är ett revolutionerande brandkitt som genom sitt breda användningsområde förenklar brandtätningen av dragna kablar och rör. Fire Putty är avsedd för brandtätning i brandklass EI 60 till EI 120 av kablar och metallrör i väggkonstruktioner. Används med fördel vid enstaka genomföringar där man söker en enkel och kostnadseffektiv lösning. Materialets mjuka egenskaper ger en enkel modifiering av brandtätningen som dessutom möjliggör borttagning av befintliga kablar eller montering av nya. FirePutty är ljudtestad med akustikreduktionstal 64-65 dB och passar därför mycket bra i akustikklassade väggar.

Typ av
genomförning
Max
yttermått
Max antal
i bunt
Brand
klass
Kabel Small Ø 21 mm 10 st EI 90
Kabel Medium Ø 50 mm 1 st EI 90
Kabel Large Ø 80 mm 1 st EI 60
Rör Koppar – oisolerat Ø 22 mm 1 st EI 30
Rör Koppar – isolerat m. ull Ø 22 mm 1 st EI 120
Rör Stål – oisolerat Ø 22 mm 1 st EI 120
Rör Stål – isolerat m. k-flex Ø 40 mm 1 st EI 120

För detaljerad installation och brandklass, se Teknisk info

En snabb och enkel installation som utförs i följande steg

• Säkerställ att ytan är ren och torr
• Installationstemperatur ska vara mellan 5°C och 40°C
• Bearbeta kittet för hand och använd fingrar eller verktyg för att trycka in kittet i öppningen runt kabeln eller röret till ett djup på minimum 2 cm.
• Upprepa proceduren på motsatt sida.

 

Beskrivning

Fire Putty är ett silikonbaserat och icke härdande brandkitt för kabel och rörgenomföringar. Vid brand bildas en blockad av  brandbeständigt fyllnadsmedel som begränsar passage av rök och eld. Fire Putty är listad i de flesta miljöregister vilket innebär att produktens inte klassas som som miljö- och hälsofarlig. Den långa hållbarhetstiden på hela fem år gör FireSeal Fire Putty till en produkt att ha till hands när behov uppstår.

Densitet: 1,64-1,70
Härdningstid: Icke härdande
Aktiveringstemp: C:a 200 grader
Hårdhet: C:a 15 Shore A
Akustikreduktionstal: 64-65 dB