Flex A&B Silikonskum

Beskrivning

FS-Flex A & B Silikonskum, eller FireSeal D03 är ett uppskattat brandtätningssystem som har använts flitigt under många år. Systemet är mycket pålitligt och har extremt goda brandtekniska egenskaper. Användningen har varit speciellt uppskattad inom kärnkraftsindustrin samt den marina sektorn. För att använda 20L hinkar krävs en installationsspruta. Denna installationsspruta finns inte längre tillgängliga, vilket har inneburit att försäljning endast kan ske till gamla kunder. Reparationssatserna fungerar mycket bra utan ytterligare utrustning.

Användningsområde

Brandklassade genomföringar för genombrytningar i väggar och bjälklag. Avsedd för kablar, rör, skenor och liknande.
– Gas-, rök- och vattentät.
– Tillåter stora rörelser och/eller vibrationer i de genomgående elementen.
– Godkänd också för grova rördimensioner.
– Nya kablar installeras enkelt.
– Repareras enkelt.

Reparation & dragning av nya kablar

FS-Flex A&B fordar normalt inget underhåll.Vid ändringar, t ex byte eller tillägg av kablar tas nya hål enklast upp med hjälp en kniv eller ett spetsig föremål. Vid behov kan skadade tätningar repareras med ny Reparationssats 100784.

Teknisk specifikation

Tryckhållfasthet…………. 20 kPa (2mVp) till läckage 50 kPa (5 mVp) till kollaps
Explosionstryck………….. 1 Bar
Arbetstemperatur……….. -65 till 250 °C
Ljuddämpning……………. Reduktionstal = 36 dB (EI 60)
Biologisk resistans……… Mycket stor motståndskraft

Godkännanden

I och med att montaget för nya installationer kräver ett verktyg som FireSeal inte längre kan tillhandahålla uppdateras inte längre gamla certifikat och godkännanden. Reparationer samt kompletteringar av gamla installationer kan göras med hänvisning till godkännanden som var giltiga då huvudinstallationen gjordes. För aktuell status vilka godkännanden och certifikat som gäller, v.v. och kontakta FireSeals produktchef.

Förpackningar

Art.nr Beskrivning Dimension Antal/
förp
100802 Silikonskum D-03 komponent A 20 Kg 1
100 803 Silikonskum D-03 komponent B 20 Kg 1
100 784 Silikonskum D-03  Repsats A&B 198 g 1

 

Säkerhetsdatablad

silicone-foam-d-03-comp-a

silicone-foam-d-03-comp-b

sds-silikonskum-d-03-a

sds-silikonskum-d-03-b

Certifikat

tg_sc0056-16_fs-flex-a_swe_exp2028-03-27

Tillverkarforsakran

Installationsanvisningar

d-03-silicone-rtv-foam-repair-kit

Produktblad

flex_a-b-produktblad-d-03

Teknisk info

fs-flex-a-infoblad-fs-tp1909-06-rev.1